Coca-Cola Cup Hrvatska

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Županijski koordinator: Mario Bauer 099 493 2840; udruga.loptica@gmail.com

 

Popis osoba zaduženih za organizaciju kvalifikacijskih turnira

Grad

Datum/mjesto igranja

Voditelj turnira

Kontakt podaci mobitel/e-mail

Kotoriba

11.4.2018. u 14 sati OŠ Joze Horvata

 

   Mario Bauer

 

 

099 493 2840

udruga.loptica@gmail.com

Prelog 1

 5.4.2018. u 10 sati (sportsko školska dvorana)

Prelog 2

7.5.2018. u 9 sati.

Park Mladost 

Donji Kraljevec

5.4.2018. u 13 sati. Dvorana OŠ 

 

Čakovec

 17.5.2018.  Mario Bauer

Mursko Središte

 20.5.2018. Mario Bauer

Goričan

 23.5.2018.  Mario Bauer

Hodosan

18.4.2018.  Mario Bauer

 

 

Županijsko finale će se održati u Podturenu 1.6.2018. u 15.30 sati na nogometnom igralištu Podturen.

 


Coca-Cola Cup Hrvatska