Coca-Cola Cup Hrvatska

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Županijski koordinator: Damir Dobrić 099 256 1229, damir.dobric@net.hr

 

Popis osoba zaduženih za organizaciju kvalifikacijskih turnira

Grad/Općine

Datumi igranja

Sisak

 veljača 2019

Sisak 2

proljeće 2019

Kutina

 proljeće 2019

Sunja

 proljeće 2019

Petrinja 

 proljeće 2019

Topusko

25.1.2019

Popovača 

prolječe 2019

Novska

 prolječe 2019

Vujnović

veljača 2019

Gore

 veljača 2019

 


Coca-Cola Cup Hrvatska