Coca-Cola Cup Hrvatska

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Županijski koordinator: Damir Dobrić 099 256 1229, damir.dobric@net.hr

 

Popis osoba zaduženih za organizaciju kvalifikacijskih turnira

Grad/Općine

Datumi igranja

Voditelj turnira

Kontakt podaci mobitel/e-mail

Sisak

 28.5.2018.

 Damir Dobrić

 099 256 1229, damir.dobric@net.hr

Kutina (Raić)

  7.5.2018.

 Damir Dobrić

 099 256 1229, damir.dobric@net.hr

Sunja

 28.5.2018.  Damir Dobrić  099 256 1229, damir.dobric@net.hr

Petrinja (Dubica)

 10.5.2018.

 Damir Dobrić

 099 256 1229, damir.dobric@net.hr

Topusko

 23.5.2018.

Nermin Jurkić

 

Popovača 

28.4.2018.

 Damir Dobrić

 099 256 1229, damir.dobric@net.hr

Novska

 30.5.2018.  Damir Dobrić  099 256 1229, damir.dobric@net.hr

Gore

 18.4.2018. Valentina Vujnović

 

 

Županijsko finale održat će se u Sisku 9.6.2018. godine.


Coca-Cola Cup Hrvatska