Erasmus+Sport

Erasmus+Sport

Youth Sports Fair Chance

Zemlja koordinator: Hrvatska: Udruga za sport, rekreaciju i edukaciju- Igre mladih 

PARTNERI:

-       Bugarska- Bulgarian Sports Development Association (BSDA)

-       Makedonija: Macedonina school sport federation

-       Italija: Associazione Moving Europe (AME)

-       Slovenija: Zavod za šport Ajdovščina

-       Bosna i Hercegovina: Udruženje za sport i rekreaciju mladih

-       Srbija: Udruženje za sport i rekreaciju sportske igre mladih

Cilj projekta je identificirati, razviti i sastaviti najbolje prakse povezane s sportom koje optimalno doprinose širenju poruka poštovanja, borbe protiv diskriminacije i rasizma te sprečavanju svih oblika nasilja u sportu.

Projekt će također promicati sportske vrijednosti kao ključni element u borbi protiv netolerancije, rasizma i drugih oblika diskriminacije, te skrenuti pozornost na važnost sporta za integralni razvoj mladih.

Aktivnosti projekta poduprte su s pet podaktivnosti koje su potrebne za bolje provedbu pilot aktivnosti.

1.1.     Uključenje ključnih dionika

Uključivanje osnovnih škola iz zemalja partnera, kako bi se osigurala sudjelovanje ciljnih skupina (osnovne školske škole i nastavnici), provodit će se potpisivanjem međusobnih sporazuma u svakoj zemlji partnera između partnera projekta i relevantnih institucija (npr. Škole, lokalne vlasti ili Ministarstvo znanosti i obrazovanja). Potpisivanjem ovog sporazuma škole će osigurati sudjelovanje ciljnih skupina (zajedno s odobrenjima roditelja). U svakoj zemlji sudjeluje 10 škola.

1.2.       Priprema i analiza upitnika za učenike i nastavnike
Pripremit će se dva seta upitnika (za učenike i za nastavnike). Pitanja će se prvenstveno usredotočiti na: nasilje u sportu (prije, za vrijeme i nakon različitih sportskih događaja / natjecanja - unutar i izvan školskih prostora); definicije rasizma; diskriminacija (spol, etnička pripadnost, rase ...); nesnošljivost u školi i sportska događanja. Pitanja će pripremiti podnositelj zahtjeva i raspravljati tijekom prvog transnacionalnog sastanka projekta u Sloveniji. Sva punopravna pitanja će biti prikupljena i analizirana od strane svakog partnera i poslužit će kao baza za buduće aktivnosti.

1.3.      Provođenje ankete o primjerima dobre prakse u borbi protiv nasilja i rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu i analizi prikupljenih podataka

Svaki partner će biti odgovoran za istraživanje o dostupnim postojećim podacima / slučajevima / najboljim rješenjima / najboljim praksama koje se odnose na borbu protiv nasilja i rasizma, diskriminacije i nesnošljivosti u sportu, s posebnim naglaskom na osnovnoškolsku djecu. Svaki partner će osigurati prijevod svih prikupljenih podataka na engleski jezik.

1.4.       Zbirka najboljih praksi
Svi prikupljeni podaci analizirat će se i sažeti u jednom osnovnom izvještaju o najboljim praksama (IO1) koji će se koristiti kao glavni alat za izradu Modula za obuku Pilot Sport Games za ciljane skupine. Podnositelj će ga predstaviti svim partnerima na drugom transnacionalnom sastanku projekta u Italiji zakazanom za 7. mjesec provedbe projekta.

 

1.5.        / Razvoj modula obuke Pilot Sport Igre
Razvijanje obrazovnih materijala za ciljne skupine (učenici i nastavnici). Stručnjaci u obrazovanju i sprječavanju nasilja bit će zaduženi za stvaranje i razvoj modula pilota. Obrazovni materijal će poslužiti kao alat za podučavanje vrijednosti kao što su poštivanje, tolerancija, suradnja, dijalog, promicanje poštovanja razlika i učenje od drugih. Obrazovni materijal će ponuditi upute o Infographicsu s temama vezanim za sprječavanje nasilja u sportu (prije, za vrijeme i nakon sportskih događaja), borbu protiv diskriminacije i netolerancije te promicanje tolerancije i multikulturalizma. Svi obrazovni materijali bit će dostupni na engleskom jeziku. Modul obuke bit će raspravljen i dovršen tijekom 3. međunarodnog projekta sastanka u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

 

2. Pilot Sport Games Training Module implementation

2.1.

Motiviranje ciljnih grupa za pridruživanje projektnim aktivnostima
Organizacije koje su sudjelovale predstavit će projektne aktivnosti i ciljeve ciljnim skupinama: izravnim (učenicima osnovnih škola i nastavnika) i indirektnim (roditelji / obitelji, športske organizacije, gledatelji i masovni mediji) kako bi ih upoznali s važnosti projekt se aktivira i predstaviti Pilot Sport Games Training Module (IO2). To će biti učinjeno u organizaciji konferencija o podizanju svijesti u Hrvatskoj, Bugarskoj, Makedoniji, Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini. To će biti učinjeno u sklopu Multiplier sportskih događaja u svim zemljama partnera. Kroz ovu aktivnost provest će se niz podaktivnosti:

 

2.2.1. Obuka za učitelje u obrazovanju

Najmanje 10 sudionika iz Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Slovenije, Italije, Srbije i Bosne i Hercegovine sudjelovat će u ovoj neformalnoj obrazovnoj aktivnosti u svojoj zemlji. Treninzi će trajati 2 dana. Oni će poboljšati svoje znanje i vještine kako se boriti protiv nasilja i boriti se protiv rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu. Treninge će provoditi članovi projektnog tima koji su odgovorni za koordinaciju izvršenja modula Pilot Sport Games.

 

2.2.2. Osposobljavanje učenika osnovnih škola

Na samom početku ovog treninga bit će educirano 500 učenika kako se boriti protiv nasilja i rasizma, diskriminacije i nesnošljivosti u športu i šire u svakoj zemlji partnera. Nakon ovog teorijskog dijela pozvat će se da sa svojim PE mentorima i mentorima zajedno sa svojim temama tematiziraju nasilje, rasizam, diskriminaciju i intolerentnost u sportskim aktivnostima i izvan nje. Svaki projektni partner pripremit će natječaj na nacionalnoj razini kako bi odabrao najbolje razvijene Infographics.

Natjecanja će se organizirati na lokalnoj razini škole. Sve infografije će biti grafički / digitalno obrađene i objavljene na zajedničkom internet portalu razvijenom unutar ovog projekta. Organizira se online događaj glasovanja. Svaka će škola odabrati jednu dobitnu Infographic. Razvijat će se Compandioum infographics (Intellectual Output 3) koji će se predstaviti tijekom 3. Multiplier Sport događaja u Hrvatskoj.

Nagrađivana infografika s autima (učenicima) i njihovim mentorima sudjelovat će na sajmovima Igre za mlade na Sajmu mladih gdje će prezentirati svoj rad i motive za izradu infografika, iskustva relevantnih za borbu protiv nasilja u sportu i vanjskom sportu , borbu protiv diskriminacije i netolerancije i promicanje tolerancije i multikulturalizma.

 

2.2.3. Organizacija Youtsh Sports Fair Games

Najbolji odabrani učenici i učitelji iz svake zemlje partnera (nagrađivani autori infografije) sudjelovat će u Sportskim igrama mladih gdje će:

- predstaviti svoje infografike vezane uz borbu protiv nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu,

- Sudjelovati u panelu kako bi razmotrili svoja iskustva i izazove pri pripremi Infographics i razraditi aktivnosti u njihovoj zemlji glede borbe protiv nasilja, rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu i promicanja tolerancije i multikulturalnosti

- sudjelovanje u multikulturalnim, međusobnim ravnopravnim sportskim aktivnostima

- događaj će biti organiziran u okviru 4. transnacionalnog projekta projekta u Hrvatskoj, Split (kolovoz 2020.).