Održivi razvoj

Održivi razvoj

Održivi razvoj je onaj koji zadovoljava potrebe današnjice bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Održiva budućnost je ona u kojoj se istodobno provodi zdrav okoliš, ekonomski prosperitet i socijalna pravda kako bi se osigurala dobrobit i kvaliteta života sadašnjih i budućih generacija. Obrazovanje je ključno za postizanje te budućnosti. Da bi ciljevi bili postignuti, svatko treba učiniti svoj dio: vlade, privatni sektor, civilno društvo i svatko od nas.

Sportske igre za mladih prihvatile su ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda te se obvezuju aktivno promicati ove vrijednosti. Sedamnaest ciljeva održivog razvoja i 169 namjera pokazuju mjerilo i ambiciju ovog novog univerzalnog programa. Integrirani su i  nedjeljivi te uravnotežuju tri dimenzije održivog razvoja: ekonomsku, društvenu i ekološku.

Agendu su prihvatile sve zemlje i primjenjuje se na sve, uzimajući u obzir različite nacionalne stvarnosti, kapacitete i razinu razvoja te poštivanje nacionalnih politika i prioriteta. Radi se o univerzalnim ciljevima i namjerama  koje uključuju cijeli svijet, uključujući i razvijene i zemlje u razvoju.

Sport ima važan doprinos održivom razvoju. Svjesni smo njegove važnosti za ostvarenje održivih ciljeva. Razumijemo da društveni i gospodarski razvoj ovisi o održivom upravljanju prirodnim resursima našeg planeta, priznajemo prirodnu i kulturnu raznolikost svijeta i prepoznajemo da su sve kulture i civilizacije ključni čimbenici održivog razvoja.

Naši partneri su tvrtke, vlade i javne ustanove, ali blisko surađujemo i s regionalnim i lokalnim vlastima, subregionalnim institucijama, međunarodnim institucijama, akademijama, filantropskim organizacijama, volonterskim grupama i drugima.