Graničar

Graničar je ime tradicionalne igre koja se uči na satovima Tjelesne i zdravstvene kulture širom svijeta svijeta, obično u osnovnoj školi, ali i u srednjim školama i na fakultetima i kao profesionalni sport.

Graničar

Graničar se održava u sklopu Turneje Radosti. Gradski pobjednici stjeću pravo sudjelovanja na Državnoj završnici u Splitu.

Ekipa može prijaviti najviše 9 igrača, a najmanje 8 igrača. Natjecanje se odvija u dvije kategorije:

- 2011 god. i mlađi

- 2009 god i mlađi

U igri sudjeluje 8 igrača (7+1). Sedam igrača u polju i 1 graničar. U ekipi mora biti minimalno 3 dječaka ili 3 djevojčice tj. sastavljena od dječaka i djevojčica u omjeru 3/5, 4/4 ili 5/3.

Datumi i gradovi Turneje Radosti:

 

 

  GRAD DATUM
1. RUGVICA 4.3.2020.
2. KRIŽEVCI 6.3.2020
3. POPOVAČA 9.3.2020.
4. TOPUSKO 10.3.2020
5. GLINA 11.3.2020
6. SISAK 12.3.2020
7. ČAZMA  
8. ZADAR  
9. ZAGREB  
10. VRBOVEC  
11. BJELOVAR  
12. KOPRIVNICA  
13. VARAŽDIN  
14. KRIŽEVCI  
15. ĐURĐEVAC  
16.  GOLA  
17. VIROVITICA   
18. POŽEGA   
19. LIPIK  
20. GAREŠNICA  
21. DARUVAR  
22. SLAVONSKI BROD  
23. VINKOVCI  
24. PRELOG  

 

PRAVILA GRANIČAR

PRIJAVNI LIST