Graničar

Graničar je ime tradicionalne igre koja se uči na satovima Tjelesne i zdravstvene kulture širom svijeta svijeta, obično u osnovnoj školi, ali i u srednjim školama i na fakultetima i kao profesionalni sport.

Graničar

Graničar se održavao u sklopu Turneje Radosti. Gradski pobjednici su stekli pravo sudjelovanja na Državnoj završnici u Savudriji.

 

Državna završnica održat će se u Savudriji i to:

 

Za 2008 godište od 18.6. do 21.6.2019. godine.

Za 2010 godište od 22.6. do 25.6.2019. godine.

 

Više detalja o putovanju u Savudriju možete očekivati uskoro.

 

Ekipa može prijaviti najviše 9 igrača, a najmanje 8 igrača. Natjecanje se odvija u dvije kategorije:

- 2010 god. i mlađi

- 2008 god i mlađi

U igri sudjeluje 8 igrača (7+1). Sedam igrača u polju i 1 graničar. U ekipi mora biti minimalno 3 dječaka ili 3 djevojčice tj. sastavljena od dječaka i djevojčica u omjeru 3/5, 4/4 ili 5/3.

 

PRIJAVNI LIST ZA SAVUDRIJU

SUGLASNOST RODITELJA ZA SAVUDRIJU

PRAVILA GRANIČAR