Šah

Brzo misli i reagiraj, ako ne želiš izgubiti. Rezultat šahovske igre ovisi isključivo o vještini igrača, a nimalo o sreći. Igrači vuku naizmjenično po jedan potez.

Šah

Direktor šaha: Borislav Vidović 098 504 621; borislav.vidovic@gmail.com

 

Turniri se igra po pravilima šaha FIDE za ubrzani šah. Tempo igre je 15 minuta po igraču.

Turnirski sustav se određuje na početku natjecanja ovisno o broju sudionika.

 

Gradove i datume turnira ćemo objaviti na vrijeme.

 

 

Datum

Mjesto i vrijeme igranja

1.

21.2.2020

Sveti Ivan Žabno, dvorana OŠ. Grigor Vitez u 11:00

2.

28.2.2020

Đurđevac, prostorije šahovskog kluba Picok u 17:00

3.

3.3.2020

Kalinovac, prostorije OŠ. Kalinovac u 17:00

4.

4.3.2020

Križevci, prostorija šahovskog kluba Križevci u 8:30

5.

8.3.2020

Koprivnica, prostorija šahovskog kluba Podravka u 17:00

6.

9.3.2020

Križevci, prostorija šahovskog kluba Križevci u 8:30

7.

23.5.2020

Bjelovar, park glazbenog paviljona (vani) u 10:00

8.

3.6.2020

Zagreb, park OŠ.Tituša Brezovačkog (vani) u 11:30

9.

7.6.2020

Novo Virje, izletište Čarda (vani) u 13:00

10.

13.6.2020

Zagreb, ŠK Travno plato ispred Mamutice (vani) u 10:00

11.

13.6.2020

Strizivojna, dvorana vatrogasnog doma u 9:30

12.

13.6.2020

Ruščica, Dom kulture u 10:00

13.

13.6.2020

Šibenik, prostorije šahovskog kluba Šibenik u 10:00

14.

13.6.2020

Đurđevac, ispred utvrde Starog grada (vani) u 10:00

15.

14.6.2020

Strahoninec, Društveni dom u 10:00

16.

16.6.2020

Virovitica, park ispred dvorca (vani) u 10:00

17.

16.6.2020

Sisak, prostorije šahovskog kluba Sisak u 17:00

18.

19.6.2020

Zadar, prostorije šahovskog kluba Casper u 18:00

19.

20.6.2020

Donja Stubica, nova sportska dvorana u 10:00

20.

20.6.2020

Buševec, sportski dom Zvrnik u 9:30

21.

20.6.2020

Županja, prostorije šahovskog kluba Sladorana u 9:30

22. 

 20.6.2020

Split, šahovski klub Brda u 9:00

23.

25.6.2020

Varaždinske Toplice, stadion Mladosti (vani) u 17:00

24.

27.6.2020

Karlovac, knjižnica za mlade ili plaža Fogino u 10:00

25.

27.6.2020

Fužine, Dom kulture u 10:00

 

Turni šaha se igra u sljedećim kategorijama:

- 2005 god i mlađi

- 2009 god i mlađi

ONLINE PRIJAVE ZA NATJECANJE

PRAVILA ŠAH