Coca-Cola Cup Hrvatska

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Županijski koordinator: Slavko Baketa 097-706-1978; email: 1961sb@gmail.com

 

Popis osoba zaduženih za organizaciju kvalifikacijskih turnira

 

Grad

Datumi igranja i kategorije

Voditelj turnira

Kontakt podaci mobitel/e-mail

Vukovar (sportski centar Lijeva bara)

16.4.2022.

Zvonimir Vlajčić

 099 695 1916; vlajaz@net.hr

Ilok (OŠ Julie Benešić)

19.4.2022.

Slavko Baketa

 097 706 1978; email: 1961sb@gmail.com

Ivankovo (igralište na Gracu)

19.4.2022.

Josip Raić Sudar

 098 593 102; raicsudar.josip@gmail.com

Vinkovci (igralište Lenije)

7.5.2022. Mladen Crnaić 098 349 749; crnaic.mladen@gmail.com

Cerna (NK Tomislav)

14.4.2022.  Saša Obrovac  098 483 346; s.obrovac9@gmail.com

 

 

 


Coca-Cola Cup Hrvatska